Henri de Cinq-Mars, fransk adelsmann. Ble som ung mann utnevnt av Richelieu til Ludvig 13s overstallmester, og ble kongens yndling. For å styrte Richelieu inngikk han en sammensvergelse med kongens bror, Gaston av Orléans, og flere andre, og søkte støtte i Spania. Komplottet mislyktes, og Cinq-Mars og hans venn de Thou ble henrettet. Alfred de Vigny skrev en historisk roman om ham.