Heimsåna, tilløp til Suldalslågen fra sør, like før utløpet i Sandsfjorden, Suldal kommune, Rogaland. Utbygd i Sand kraftstasjon (3,5 MW).