Hegermann, norsk og dansk slekt som stammer fra vaktmester i Trondheim Didrik Hegermann (død 1664). Han var farfars far til bl.a. eidsvollsmannen, generalmajor Diderich Hegermann til Boen (1763–1835), kammerherre, generalløytnant Johan Henrik Hegermann (1765–1849) og kommandant i Trondheim, generalmajor Friderich Christian Otto Hegermann (1769–1841). Diderich Hegermanns etterslekt eide Boen ved Kristiansand til 1940. J. H. Hegermann ble adlet i Danmark 1818 med navnet Hegermann-Lindencrone. Han var farfars far til teatersjef ved Det kgl. Teater Cai Ditlev Hegermann-Lindencrone (1881–1947).