Haugland, tettsted i Radøy kommune, Hordaland, ved Bøvågen på den nordvestre del av Radøy; 438 innbyggere (2016). Her er adskillig industri, blant annet fiskeforedling og verksted- og plastindustri, likeledes byggevarevirksomhet og oppdrettsanlegg. Her ligger Radøy Kunst Senter.