Hansaforbundet, sammenslutning av tyske forretningsfolk, grunnlagt 1909, med front mot agrarpartiets proteksjonisme og sosialistenes planøkonomiske tenkning. Under den første verdenskrig arbeidet Hansabund for territorial utvidelse. Oppløst 1934.