Hans Multscher, tysk maler og billedhugger. Var sannsynligvis blant de nederlandsk-burgundiske kunstnere i kretsen omkring Robert Campin. Dette bekreftes i Wurzacher-alteret (1437), hvor de malte dørfløyene er beholdt. Multscher viser her sans for drastiske trekk fra virkeligheten, og benytter dem med stor dramatisk evne. Hans annet store arbeid er Sterzinger-alteret (1456–58). Multscher inntar en forgrunnsstilling i tysk sengotikk og representerer tidens tendens mot større naturalisme.