Hans Johnsen Budal, født i Budal, norsk billedhugger. Studerte 1854–61 i København, mest under Jerichau, deretter til 1871 i Roma. Siden levde han hjemme i små kår, og hans produksjon kom vesentlig til å bestå av genrepregede statuetter, Liten pike med en død fugl og byster, som Nasjonalgalleriets av Karl 15 (1872–75).