Ludvig Cæsar Martin Aubert, født i Kristiansand, norsk språkforsker, sønn av Benoni d'Aubert. Professor i latinsk filologi ved Universitetet i Oslo 1840–75. Hans hovedverk er Den latinske Verbalflexion (1875), en grundig historisk-komparativ undersøkelse, som imidlertid på de fleste punkter er foreldet.