Gunnar Prestegård, norsk organisasjonsmann og politiker (KrF); cand.theol. Forlagssjef Luther forlag 1968–75, generalsekretær i Indremisjonsselskapet 1975–87, forstander ved Menighetssøsterhjemmet i Oslo 1987–2005. Vararepresentant til Stortinget for Oslo 1989–93, møtte fast 1989–90. Leder for Oslo KrF 1992–98.