Grefsen-Kjelsås, tidligere administrativ bydel i Oslo 1988–2004. Boligstrøkene Grefsen og Kjelsås ble i 2004 slått sammen med tidligere bydel Sogn samt Gaustad-området fra tidligere bydel Vinderen og områdene Blindern, Ullevål Hageby og Nedre Tåsen fra tidligere bydel St. Hanshaugen-Ullevål til den nye bydel Nordre Aker.