Grandjean, dansk slekt av fransk opprinnelse. Slektens første kjente mann i Danmark er Austin Grandjean (ca. 1640–1714). Hans sønn skovrider Ludvig Grandjean (1688–1767) ble stamfar til tre linjer av slekten. Til den eldste linjen hører justisråd Carl Vincent Grandjean (1771–1844), som opprettet stamhuset Vennerslund. Dette fulgte siden hans brors etterslekt, og tilhører i dag Susanne Ingeborg grevinne Brockenhuus-Schack (f. 1938), født Grandjean. Til slektens andre linje hører brødrene personalhistorikeren oberstløytnant Harald Frederik Grandjean (1841–1927) og komponisten Axel Grandjean (1847–1932). Sistnevntes sønn var personalhistorikeren Poul Bredo Grandjean (1880–1957), som var far til kunsthistorikeren Adam Bredo Ludvig Grandjean (1916–86). Til den yngste linjen hører bl.a. forfatteren Louis Eugène Grandjean (1898–1963) og hans sønn grafikeren og bokdesigneren Austin Grandjean (1930–2006).