Schack, dansk adelsslekt, opprinnelig nordtysk adel. Eldste kjente stamfar er Scaccus de Bardowiek (nevnt 1162–69). Slekten kom til Danmark med Hans Schack (1609–76), som ble dansk feltmarskalk 1659 og lensgreve til Schackenborg i Sønderjylland 1671. Hans etterkommer Hans lensgreve Schack (1930–2000) gav 1978 godset Schackenborg til det danske kongehus; dronning Margrethes yngste sønn, prins Joachim, bebodde og drev godset 1993–2014. To andre grener av slekten ble naturalisert som dansk adel henholdsvis 1668 og 1776. Til slekten hører også forfatteren Hans Egede Schack (1820–59).