Gordon Lightfoot, kanadisk sanger og musiker, kjent som visesanger fra begynnelsen av 1960-årene. Han har skrevet en rekke kjente sanger, f.eks. Early Morning Rain og If You Could Read My Mind, og mange andre artister har benyttet materialet hans. Blant hans mange album kan nevnes debuten Lightfoot (1966), Sit Down Young Stranger (1970), Sundown (1974), Waiting For You (1993), A Painter Passing Through (1998) og Harmony (2004). Lightfoots største USA-hits er If You Could Read My Mind (1970), Sundown (1974), Carefree Highway (1974) og The Wreck Of The Edmund Fitzgerald (1976).