Vise er i vanlig forstand et enkelt, metrisk dikt som synges til en enkel melodi. Ordet brukes dels synonymt med visesang, men det brukes også i snevrere forstand om sanger med et folkelig preg.. Hele artikkelen