Visesang

Vise er i vanlig forstand et enkelt, metrisk dikt som synges til en enkel melodi. Ordet brukes dels synonymt med visesang, men ofte i snevrere forstand om sanger med et folkelig preg.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Vidar Bergan

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 69 artikler: