Gjestal, navn på Gjesdal kommune, Rogaland, i tiden 1911–65. Før 1911 var navnet som i dag, Gjesdal. Gjestal kommune 1911–65 omfattet bare den vestre tredjeparten av den nåværende kommunen. Den ble 1965 tillagt Oltesvik krets av Høle kommune, Nedre Maudal av Bjerkreim kommune og Frafjord, Dirdal, Byrkjedal og Øvstebødalen av Forsand kommune, og fikk sin nåværende utstrekning og navn. Gjestal hadde før sammenslåingen i 1965 et areal på 220 km2 og hadde 3324 innbyggere.