Vilnesfjorden, fjordarm i Askvoll og Fjaler kommuner i Sunnfjord, Sogn og Fjordane fylke. Fjordarmen utgjør ytre del av Dalsfjorden med munning på sørsiden av Atløy.