Gilles Demarteau, fransk grafiker, forbedret crayonteknikken og gjengav tegninger av samtidige mestere, særlig Boucher.