Getty Center, en av verdens rikeste kulturinstitusjoner, åpnet 1997 i Santa Monica-fjellene, California. Arkitekt Richard Meier. Senteret består av seks bygninger reist i italiensk travertin. Her holder blant annet J. Paul Getty Museum til, med J. Paul Gettys rike samlinger av fransk møbelkunst og kunsthåndverk fra 1600-tallet, samt malerier og fotografier.