Gerrit Achterberg, fremtredende nederlandsk lyriker. Med sitt spesielle billedspråk, som ofte er preget av «upoetiske» ord hentet fra moderne vitenskap og teknikk, er han en forløper for den eksperimentelle lyrikken etter den annen verdenskrig.