George Washington Carver, amerikansk oppfinner, botaniker og jordbruksforsker. Fikk innført vekselbruk i områder der jorden var utarmet på grunn av ensidig bomullsdyrking, og pekte på metoder til utnyttelse av overskuddsprodukter fra jordbruket.