George A. Akerlof, amerikansk samfunnsøkonom, fikk Nobelprisen i økonomi 2001 for sin analyse av markeder med asymmetrisk informasjon. Akerlof delte prisen med A. Michael Spence og Joseph E. Stiglitz.