Georg Vedeler, født på Java, norsk skipsingeniør. Eksamen fra NTH 1919, Master of science fra Massachusetts Institute of Technology 1923, dr.techn. ved NTH 1946. Han var sjefingeniør i rederiet Westfal-Larsen & Co. 1926–46, professor i skipsbygging ved NTH 1946–51. Adm. direktør i Det Norske Veritas 1951–66.