Gentianopsis, planteslekt i søterotfamilien, nær i slekt med Gentianella. Ca. 20 arter i tempererte strøk i N.-Europa, N.-Asia og N.-Amerika. Én art i Norge, fjæresøte.