Gelon, tyrann i Gela og Syrakus. Rytteranfører under tyrannen Hippokrates i Gela og ble etter dennes død selv hersker 491. Han bemektiget seg Syrakus 485 og tok sete der. Da karthagerne 480 forsøkte å erobre Sicilia, slo han dem ved Himera og fikk herredømme over nesten hele øya.