GBL, står for γ-butyrolakton dvs gammabutyrolakton da γ er den gresk bokstav gamma. Det er en fargeløs væske som misbrukes. Dødelig i litt større doser. Se laktoner