Gösta Adolfsson Bagge, svensk sosialøkonom og konservativ politiker. Professor i nasjonaløkonomi og sosialpolitikk ved Stockholms högskola 1921–47. Undervisningsminister i P. A. Hanssons samlingsregjering 1939–44. Medlem av Riksdagen 1932–47 og formann i det konservative parti (Högern) 1935–44.