Fredrik Sejersted, norsk jurist, cand. jur. 1993, dr. juris 2002. Sejersted var stipendiat ved Senter for europarett 1994-2001 og var professor og senterleder samme sted 2008-2015. Han var advokat hos regjeringsadvokaten 2001-2007. Han har lang erfaring som rådgiver for norske myndigheter i forskjellige funksjoner siden 1994 og var blant annet leder for Europautredningen (2010-2012, se Sejersted-utvalget) og Håndhevelsesutvalget (2009-2010). Sejersted har et omfattende rettsvitenskapelig forfatterskap innenfor blant annet EU-/EØS-rett og statsforfatningsrett. I april 2015 tiltrådte han som ny regjeringsadvokat etter Sven Ole Fagernes.