Frederik 4, sønnesønn av Frederik 3, hertug fra 1694, stod som sin far og farfar i motsetningsforhold til Danmark. 1698 gift med Hedvig Sofia, Karl 12s søster, og fikk svensk hjelp. Falt på svensk side i slaget ved Klissow.