Fladen grunn, grunne og fiskebanke i Nordsjøen, øst for Nord-Skottland.