Finis coronat opus, avslutningen kroner verket, dvs. når enden er god, er allting godt.