Filchner Ice Shelf, is-shelf i Antarktis, innerst i Weddellhavet, øst for Berkner Island, flere hundre meter tykk. Henger sammen med Ronne Ice Shelf, og sammen utgjør disse den nest største is-shelfen i verden (etter Ross Ice Shelf). Oppdaget i 1912 av en tysk ekspedisjon under ledelse av Wilhelm Filchner. Tilhører British Antarctic Territory. Argentina gjør krav på området.