Ferdinand Otto Kaltenborn, norsk lektor. Programsekretær ved den norske avdeling av BBC i London 1950. Lektor i Oslo 1957–71. Skoleinspektør i Oslo for videregående skoler 1971–73, rektor ved Berg videregående skole i Oslo 1973–86. Formann i Norsk Lektorlag 1965–71.