Fabritius-Tengnagel, adelsslekt som stammer fra Johannes Fabritius (1620–71), rentemester i Brandenburg. Slekten innvandret til Danmark med hans sønn Herman Fabritius (1667–1729), vinhandler i København. Hans sønner Michael Fabritius (1697–1746) og Just Fabritius (1703–66) drev storstilt handelsvirksomhet på India og Kina. Førstnevntes sønner ble adlet med navnet Fabritius de Tengnagel 1778.