Færøyrenna, havområdet mellom Færøyene og Shetland Islands, hvor mesteparten av Nordatlantiske strøm fra Atlanterhavet passerer inn i Norskehavet.