Evmenes 2 Soter, («frelseren»), død 159 f.Kr, konge 197–159 f.Kr. Han var venn og forbundsfelle av romerne, som han hjalp i krigen mot Antiokhos av Syria 190 (slaget ved Magnesia). Til lønn fikk han det meste av Lilleasia; senere kjølnet hans forhold til romerne. Han satset stort på å gjøre Pergamon til et sentrum for kunst og vitenskap; han grunnla biblioteket og det store Zevs-alteret ble ferdigbygd.