Evenstadfossen, foss i Nidelva, Arendalsvassdraget, Froland kommune, Aust-Agder, mellom Nelaug og Blakstad. Fossen, som er 17,5 meter høy, er bygd ut i Evenstad kraftverk med en maskininstallasjon på 24,7 megawatt (MW) og en midlere årsproduksjon på 123 gigawatt timer (GWh).