EuroMir, navn på romprosjekt utført i et samarbeid mellom den europeiske romorganisasjonen ESA og den russiske romorganisasjonen RKA. Har omfattet to opphold av tyske ESA-astronauter i romstasjonen Mir: Ulf Merbold ble skutt opp sammen med to russiske kosmonauter 3. oktober 1994 og var i rommet ca. 30 dager (EuroMir 94), Thomas Reiter ble skutt opp med to kosmonauter for et 180 dagers opphold som omfattet EVA, eller aktivitet ute i rommet (EuroMir 95). Under begge opphold ble utført en rekke eksperimenter, for øvrig var formålet å skaffe europeiske astronauter romstasjonerfaring med tanke på deltagelse i Den internasjonale romstasjonen.