RKA, tidligere betegnelse på Russlands nasjonale romorganisasjon, også kalt RSA (Russian Space Agency). Opprettet 1992. Fikk navnet Rosaviakosmos etter at organisasjonen høsten 1999 også ble gitt ansvaret for koordinering og kontroll av den sivile flyindustrien. Heter nå Roskosmos.