Eugenio Agneni, italiensk maler, utførte betydelige dekorative arbeider, blant annet i Quirinalet, Roma, i domkirken i Savona og i Louvre, Paris. Han malte også motiver fra revolusjonen i 1848 og fra Garibaldis felttog til Tirol i 1866, dessuten en rekke portretter.