Ernst Welteke, tysk økonom og politiker (SPD). Representant i delstatsparlamentet (landdagen) i Hessen 1974–95, parlamentarisk leder 1984–91. Hessens økonomiminister 1991–94, finansminister 1994–95. Sjef for Hessens sentralbank og medlem av rådet i Deutsche Bundesbank 1995–99, sjef for Deutsche Bundesbank (sentralbanksjef) 1999–2004.