Erik Julius Christian Scavenius, dansk politiker (Radikale Venstre), utenriksminister 1909–10, 1913–20 og 1940–42, statsminister 1942–43. Som leder av Danmarks utenrikspolitikk under den første verdenskrig gikk Scavenius inn for streng nøytralitet. 1924–32 var han dansk sendemann i Stockholm. Etter besettelsen av Danmark 1940 ble han utenriksminister og overtok statsministerstillingen 1942 etter krav fra tysk side. Han holdt en utpreget samarbeidslinje overfor okkupasjonsmakten og undertegnet bl.a. Antikominternpakten 1941, men han klarte også med hell å avvise ytterliggående tyske krav i visse situasjoner. Etter folkereisningen 29. august 1943 opphørte ministeriet Scavenius å fungere. Rettsoppgjøret etter krigen gav som resultat at det ikke var grunnlag for å reise tiltale mot ham. Utgav Dansk Udenrigspolitik under den første Verdenskrig (1959) og Forhandlingspolitiken under Besættelsen (1948).