Erik 1, sønn av kong Abel; gjorde krav på hertugdømmet Sønderjylland og fikk det, enda han ikke hadde arverett.