Erfurtprogrammet, tysk sosialdemokratisk partiprogram, utarbeidet av Karl Kautsky hovedsakelig etter Marx' doktriner og vedtatt på landsmøtet i Erfurt 1891. Det betegnet en seier for marxistene over Ferdinand Lassalles tilhengere og var i de følgende 30 år partiets samlingsmerke. Dannet mønster for andre sosialdemokratiske partiprogrammer før den første verdenskrig.