Antarktika, kystområdet mellom 49° 30ʹ og 57° 20ʹ ø.l. Oppdaget 1831 av John Biscoe, som var utsendt av Enderby Brothers, London. Ble gjenoppdaget av Hj. Riiser-Larsen og F. Lützow-Holm under Norvegia-ekspedisjonen 1929–30. Landet ble tatt i besittelse for Norge, da J. L. Mowinckels regjering ikke hadde underrettet dem om at den overfor Storbritannia hadde avgitt en uttalelse om at Norge ikke skulle okkupere land innenfor den australske sektor, som under navnet Australian Antarctic Territory 1933 ble lagt inn under Australias overhøyhet.