Eketorps borg, ringborg sør på Öland i Sverige. Den eldste bebyggelsen er fra 300-tallet og består av en husrekke lagt i ring innenfor en befestningsmur. I perioden 400–650 ble borgen utvidet til over 50 hus og en ny ringmur på 80 m i diameter ble bygd. Området ble forlatt i siste halvdel av 600-tallet, men igjen bebygd i middelalderen. Eketorps borg ble gravd ut av svenske arkeologer fra 1964. En del av husene er rekonstruert, og deler av funnene er utstilt.