Eduard von Capelle, tysk sjøoffiser, admiral 1913. Nær medarbeider av von Tirpitz og 1916–18 hans etterfølger som marineminister. Gjennomførte en uinnskrenket ubåtkrig fra feb. 1917.