Dyden i midten, at dyden ligger midt imellom to laster, uttrykk i Horats' epistler, opprinnelig fra Aristoteles' Nikomakhiske etikk. Finnes i den spøkefulle vendingen Dyden i midten, sa Fanden, han satt mellom to prester (el. mellom presten og skriveren).