Due af Ølstedgaard. Oberst Caspar Pedersen Due (død 1676), kommandant i Landskrona, fikk bekreftelse på sine forfedres adelskap 1641, men slekten døde ut med hans sønnesønn 1707.