Dopolavoro, organisasjon stiftet 1925 i det fascistiske Italia for å sørge for fritidsbeskjeftigelse og rekreasjon for arbeidere o.a. Fikk et motstykke i den tyske Kraft durch Freude.