Don Carlos (1), prins av Bourbon og greve av Molina, annen sønn av kong Karl 4, bror av Ferdinand 7. Da tronfølgeloven ble endret i 1830 til fordel for brorens datter Isabella, anerkjente han ikke hennes arverett; etter brorens død 1833 utropte hans seg selv til konge under navnet Karl 5. Han ble støttet av den portugisiske Don Miguel og sin egen karlistbevegelse. Borgerkrig brøt ut (den første karlistkrig), men 1839 måtte han flykte fra landet og oppgi kampen. 1844 overdro han tronkravet til sin sønn.